Sökning: "Aggregering"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Aggregering.

 1. 1. Statliga risk- och sårbarhetsanalyser som underlag för nationell riskbild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elia Stefan Abadi; [2019]
  Nyckelord :Risk; risk definition; risk and vulnerability assessment; aggregation; national risk and capability assessment; vital societal functions; content analysis; sectorial and cross-sectorial interdependencies; functional interdependencies; critical social functions.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The National Risk and Capability Assessment (NRCA) is used by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) to decide to develop annual strategic plans. NRCA is carried out by dedicated experts in workshops and interviews with other actors’ representatives, etc. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 3. 3. KPI-framtagning på ledningsnivå : Ett tillämpat arbete baserat på modellen Analytics for Management, anpassat efter SAAB Aeronautics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Robert Westerdahl; Martin Yngemo; [2019]
  Nyckelord :Key performance indicator KPI ; Analytics for management; Process management; Process performance; Visualization; Mätetal; Key performance indicator KPI ; Analytics for management; Processtyrning; Processprestanda; Visualisering;

  Sammanfattning : The goal of this master thesis is to supply management at Saab Aeronautics with information and tools that allow for fast and effective insight into the manufacturing process. Additionally it aims to suggest improvements concerning measurements and the use of data for the internal workshops. LÄS MER

 4. 4. Outsourcing spare part inventory management in the paper industry : a case study on Edet paper mill

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Skärberg; [2019]
  Nyckelord :core competence; KPI; processing industry; replacement parts; restocking; third party logistics;

  Sammanfattning : The paper industry is a large-scale processing industry where a continuous production, around the clock is necessary This means that it is necessary to carry an inventory of spare parts. This however comes with costs in the form of mainly cost of capital and handing costs. LÄS MER

 5. 5. GDPR - Så påverkas detaljhandelns datahantering : en studie av hur GDPR påverkat detaljhandelns datahantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Dennis Stafilidis; Ludwig Sjögren; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Big Data; Detaljhandeln;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har inneburit att användningen av Big Data-analyser har ökat. I takt med digitaliseringens framfart har kraven på datasäkerhet och skydd av personlig integritet ökat. GDPR trädde i kraft 2018 och ställer hårdare krav på hantering av personuppgifter och kunddata. LÄS MER