Sökning: "Aggression"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade ordet Aggression.

 1. 1. Uppfattningen av aggression hos virtuella 3D karaktärer : En undersökning om skillnaden mellan könen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Lindblom; Jonas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; kroppsspråk; känslouttryck; animation;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks skillnaden mellan män och kvinnor i huruvida de uppfattar kroppsspråk då det appliceras på en avskalad virtuell karaktär. Utifrån tidigare forskning om kroppsspråk och känslouttryck skapades fyra animationer föreställande gångcykler samt knackningar som visualiserade två olika känslor: glädje samt ilska. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relation : – Varför stannade hon kvar?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Alexander Hansson; Arameh Dehghanimongabad; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Normaliseringsprocessen; Exitprocessen; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem, där diskussionen om kvinnans roll i en våldsam relation kan leda till att skuldbelägga kvinnan för att hon stannar kvar, inte gör motstånd och inte håller den våldsutövande partnern ansvarig för våldet.  Arbetets syfte är utifrån kvalitativ metod klargöra de faktorer som kan leda till att kvinnor stannar respektive lämnar sina våldsamma partners. LÄS MER

 3. 3. Att utbilda sjuksköterskor i våldspreventiva åtgärder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hannes Kornhall; Sara Wallén; [2020]
  Nyckelord :Aggression; Arbetsplatsvåld; Personalutbildning; Sjuksköterska; Våldsprevention; Aggression; Nurses; Occupational violence; Staff training; Violence prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan riskerar i sin yrkesroll att utsättas för våld på sin arbetsplats. Enligt lag skall arbetsgivaren tillse att personal har tillräcklig utbildning för att motverka ohälsa och olycka på arbetsplatsen. Våldspreventiva utbildningar är en metod som kan användas för att minska problemet med våld på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Religion and its relationship to conflict; The case of South Sudan : To what extent do South Sudanese still experience religious oppression post-independence?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ruth Tshibangu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The study is a critical evaluation of the relationship between Religion and Conflict, with a case study in South Sudan (based on the findings of Noa Salomon 2013;2014). With the aid of power theory, conflict theory, frustration and aggression theory, the study seeks to determine the extent to which religious oppression still exists in South Sudan with other specific aims such as determining the provisions for religious freedom in South Sudan, finding the role of religion in peacebuilding and assessing the challenges faced in religious tolerance in South Sudan. LÄS MER

 5. 5. Pornografi och aggressioner : En kvantitativ innehållsanalys av aggressioner, förnedrande beteende och samtycke inom populär pornografi bland svenska män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Annelie Landin; Corinne Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Pornography; aggressions; consent; quantitative content analysis; Pornografi; aggressioner; samtycke; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Consuming pornography is common among Swedish men. The content is often problematized in the public debate because of the common reflection of it containing violence against women as well as depicting women as the subordinate gender. LÄS MER