Sökning: "Agha Toorpiki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agha Toorpiki.

  1. 1. Tvångsäktenskap i Afghanistan

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Agha Toorpiki; [2019]
    Nyckelord :Afghanistan; afghansk lag; Heder; Kvinnorrättigheter; tvångsäktenskap; sharialagar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Trots att Afghanistan har ratificerat kvinnokonventionen, d v s förpliktat sig att följa konventionen, förekommer det dagligen tvångsäktenskap i Afghanistan. Syfte: I denna uppsats har jag belyst vilka faktorer, som kan ligga till grund för att tvångsäktenskap (fortfarande) existerar i Afghanistan. LÄS MER