Sökning: "Agile Project Methods"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden Agile Project Methods.

 1. 1. Becoming Agile - The Application of Agile Project Methods in the Management Consulting Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Norstedt; Hilda Karlsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Agile; Agile Project Methods; Agile Project Management; Project Management; Application; Management Consulting Industry;

  Sammanfattning : Background & Purpose: With continuous changes occurring in the business environment new project methods have emerged to accommodate the new needs. This has resulted in that the traditional ways to manage projects have become rigid which has given rise to the new concept of agile. LÄS MER

 2. 2. Agila arbetsmetoder inom stadsutveckling : En utforskande fallstudie av arbetssättet i Nacka Stad

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Evelina Krantz; [2019]
  Nyckelord :Agile; Working Methods; Urban Development; Project Management; Nacka; Municipality; Agil; Working Methods; Urban Development; Project Management; Nacka; Municipality;

  Sammanfattning : Med en kvalitativ metod undersöker studien det agila arbetssättet inom projektledning förstadsutvecklingsprojekt genom en fallstudie av Nacka kommuns projekt Nacka Stad. Studiensyftar till att identifiera och förtydliga problem och hinder en applicering av ett agilt arbetssättkan leda till och hur arbetssättet i praktiken skiljer sig från litteratur om det agila arbetssättet ihandböcker och vetenskapliga artiklar – med hopp om att ge en djupare förståelse för agilaarbetsmetoder inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Fail-fast in the Design Process of an Interactive Voice Response System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Elise Eborn; Sara Lindgren; [2019]
  Nyckelord :fail-fast; minimum viable product; minimum viable user experience; design process; interactive voice response; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The world of creating new software is currently going more and more towards being as fast and agile as possible to be able to adapt to changing customer demands. The design process of new software should reflect that, which doesn't leave much time for scheduling user tests in person. LÄS MER

 4. 4. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Key success factors for enabling autonomous Agile teams at the large-scale : A case study at Saab Aeronautics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Peyda Hirori; [2019]
  Nyckelord :Agile development; Autonomy; Large organization; Large project; Success factor;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis is to continue the research on Agile teams in large projects and large organizations. Specifically, this thesis seeks to understand what key success factors there are for enabling autonomous Agile teams at large-scale and how they can be prioritized. LÄS MER