Sökning: "Agile triangle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agile triangle.

 1. 1. Att lokalisera och åtgärda brister i agila projekt : En undersökning med hjälp av kritiska faktorer samt dimensionerna i projekttriangeln

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonathan Seing; Matilda Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Agile software development; Critical success factors; Project management triangle; Successful project; Project management; Agil systemutveckling; Kritiska faktorer; Projekttriangeln; Lyckade projekt; Projektledning;

  Sammanfattning : To only follow agile methodologies for agile software development isn't enough to lead to success in agile projects. The dimensions time, cost and scope in the project management triangle are fundamental requirements to succeed in a project. LÄS MER

 2. 2. Looking Beyond Constraints of Agile Project Success : A Case Study on Swedish Agile Project Success

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lindström; Matilda Näsman; [2016]
  Nyckelord :Agile Project Management; Agile Project Success Definition; Agile Project Success Criteria; Agile Triangle;

  Sammanfattning : Today, organisations are increasingly using project-based activities, as projects can aid organisations to deal with unique and complicated assignments, as well as achieving strategic and operational goals. Two extensive project management methodologies exist, those being Traditional Project Management and Agile Project Management. LÄS MER