Sökning: "Agile"

Visar resultat 1 - 5 av 1052 uppsatser innehållade ordet Agile.

 1. 1. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 3. 3. Bottom-up : Implementering av agil metod för förändringsprojekt ioffentligt finansierade verksamheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennie Scotte; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how public sector work with the agile method inconnection with ongoing or completed change projects. This is to create an understanding of how agilemethods have been implemented for public sector and change projects, and what lessons therespondents can share. LÄS MER

 4. 4. Lärande och meningsskapande i en agil organisation : Upplevelsen av ett knowledge management-initiativ ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ingrid Brandt; Malin Sturesson; [2022]
  Nyckelord :Agila metoder; offentlig organisation; lärande; knowledge management; meningsskapande; samarbete; byråkrati; retrospective.;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that investigates a public organization where the areas of agility and knowledge management meet with a focus on the co-worker’s experience. There is currently not much research on knowledge management regarding organizations striving to work explicitly agile, especially not within the public sector. LÄS MER

 5. 5. Challenges of Large-Scale Agile Transformation in a Financial Enterprise - A Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Astrid Jansson; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER