Sökning: "Agilt"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet Agilt.

 1. 1. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER

 2. 2. Agila transformationer i organisationer : En intervjustudie av framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Thorsell; [2021]
  Nyckelord :Agile; agila arbetssätt; agilt; framgångsfaktorer; agil transformation; förändringsledning;

  Sammanfattning : Agila arbetssätt har blivit allt mer populära hos organisationer. Sedan starten där agila arbetssätt enbart förknippades med systemutveckling har agila arbetssätt spridit sig till allt fler områden inom organisationer och används nu även allt mer i både IT och verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Evaluating and Automating a Scaled Agile Framework Maturity Model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fabienne Reitz; [2021]
  Nyckelord :Agile Maturity Models; Scaled Agile Development; SAFe; Process Mining; Automation; Agila Mognads Modeller; Uppskalad Agil Utveckling; SAFe; Process Mining; Automatisering;

  Sammanfattning : While agile development is becoming ever more popular, studies have shown that few organisations successfully transition from traditional to agile practices. One such study showed that large organisations can benefit greatly from agile methods, but evaluating agile maturity and tailoring the method to the organisation’s needs is crucial. LÄS MER

 4. 4. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 5. 5. Agil transformation : Faktorer att beakta & utmaningar att undvika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Agile transformation; success factors; agile methodology; agilt arbetssätt; agil transformation; framgångsfaktorer; övergång till agilt arbetssätt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom en kvalitativ forskningsmetod undersöka vilka faktorer som gynnar en organisation för agil transformation. Det undersöks även vilka utmaningar en organisation kan stöta på vid genomförandet av en agil transformation. LÄS MER