Sökning: "Agnes Åkerlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Agnes Åkerlund.

 1. 1. Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Gustafsson; Agnes Åkerlund; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Utmaningar; Underbemanning; Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Uppsägning; Ansträngning-belöning; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. LÄS MER

 2. 2. Time-Series Analysis of Pulp Prices

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Agnes Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :ARIMA; Holt-Winter; time-series analysis; market price; pulp price forecasting.;

  Sammanfattning : The pulp and paper industry has a significant role in Europe’s economy and society, and its significance is still growing. The pulp market and the customers’ requirements are highly affected by the pulp market prices and the requested kind of pulp, i.e., Elementary Chlorine Free (ECF) or Total Chlorine Free (TCF). LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser vid införandet av ett affärssystem : En jämförelseanalys av nutida och framtida läge

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Simon Olofsson; Agnes Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :ERP-system; BPMN; Lean Administration; Information security; Information- and data quality; DEA.; Affärssystem; BPMN; Lean Administration; Informationssäkerhet; Informations- och datakvalitet; DEA.;

  Sammanfattning : The study aims at identifying the impacts accruing from the implementation of an ERP-system on a large production company that previously managed information in several unintegrated systems. This is investigated from the perspectives and frameworks of Lean Administration, information security and information- and data quality. LÄS MER