Sökning: "Agnes Conradsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agnes Conradsen.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att använda sina förmågor för att optimera omvårdnaden vid vaccination av barn

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellen Liljekvist; Agnes Conradsen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder; Omvårdnad; Skolsköterska; Vaccination;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är känt att barn som utsätts för smärtsamma procedurer tidigt i livet kan utveckla både rädsla och ökad smärtkänslighet på lång sikt. Vaccination är en av de medicinska procedurer som orsakar stress för barnet. Genom att skolsköterskor i grundskolan lindrar smärta i samband med vaccination kan detta förhindras. LÄS MER

 2. 2. Sömnstörning hos patienter : Sjuksköterskestudenters upplevelse från verksamhetsförlagd utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lyon; Agnes Conradsen; [2016]
  Nyckelord :Sömn; patienten; sjukhus; sjuksköterskestudenter; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är en viktig del av ett väl fungerande, välmående liv och en förutsättning för god hälsa. Främja god sömn ökar chansen att upprätthålla god hälsa av patienterna, och ger dem energi att återhämta sig snabbare och därmed minska tid på sjukhuset. LÄS MER