Sökning: "Agnes Keskikangas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agnes Keskikangas.

 1. 1. Kulturmötet i capoeiran i Sverige   : en kulturantropologisk undersökning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Agnes Keskikangas; [2009]
  Nyckelord :Capoeira; kulturmöten; antropologi; Brasilien; kampsport; identitet; etnicitet; kulturkrock; Bourdieu; Tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : Aim Capoeira is a sport and art form strongly associated with the Brazilian culture. The main aim of the study was to examine how the capoeira is introduced into the Swedish society. Also to study the practitioners and trainers experience around the culture meeting. LÄS MER

 2. 2. Vad kan känneteckna en capoeirist i Sverige? : en kultursociologisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Agnes Keskikangas; [2008]
  Nyckelord :capoeira; kultursociologi; habitus; kultur; kampsport; Brasilien; tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : SammanfattningCapoeira är en brasiliansk kampsport som kombinerar dans, kamp, musik och akrobatik. I Sverige har sporten funnits sedan slutet av 80-talet.Syfte och frågeställningarSyftet är att få ökad kunskap om capoeirister inom tre capoeiraföreningar i Sverige. Följande frågeställningar används för att svara på syftet:1. LÄS MER