Sökning: "Agnes Knutsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Agnes Knutsson.

 1. 1. Preparing for Change - An exploratory study on how Swedish organizations can implement strategic agility

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Agnes Knutsson; Isac Boukachabia; [2021-07-07]
  Nyckelord :Strategic agility; Implementing strategic agility; Key capabilities; Key challenges;

  Sammanfattning : Today’s market is characterized by rapid change, which creates a challenge for companies as adapting to the continuous changes are becoming more important. The ability to respond to changes by adapting the strategic direction is becoming more important to sustain a competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Effekten av information vid vinstvarningar - En studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Gillbrand; Agnes Knutsson; [2019-07-05]
  Nyckelord :Profit warnings; Information Content; Market Response; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the difference in information affects the firm’s stock prices when the firm announces a profit warning, based on the Swedish stock market during the period 2014-2018. The thesis uses a quantitative method by calculating the Sharpe ratio and the weighted average for each firm that has announced a profit warning and testing their differences in Sharpe ratio and weighted average. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av öppen hörapparatanpassning hos patienter med hörselskada efter cisplatinbehandling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Agnes Knutsson; Vera Salman Larheden; [2006]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt om den nya hörapparattekniken med öppna anpassningar kan bidra till förbättrad taluppfattning och livskvalitet för de personer som har drabbats av en diskantnedsättning på grund av cytostatikabehandling. Vi har även studerat hur hörseln har påverkats och förändrats före, efter och under behandlingens gång och om det kan finnas en koppling mellan hur hög dos patienterna f'ar av cisplatin och hörselnedsättningens progress w n. LÄS MER