Sökning: "Agnes Melin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Agnes Melin.

 1. 1. Patientens upplevelse av delaktighet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agnes Qvarnström; Anna Melin; [2019]
  Nyckelord :Care Experience; Participation; Patient Perspective; Person -Centered Care; Interaction; Bemötande; Delaktighet; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Vårdupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Patientlagen skall patienten ses som en resurs i sin egen vård och förväntas vara delaktig i beslut och resonemang. Patienten har rätt till självbestämmande och får själv avgöra vilken grad av delaktighet som önskas. LÄS MER

 2. 2. Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet : En fallstudie om hur UNHCR arbetar med sin externa kommunikation på sociala medier för att skapa samt upprätthålla sin legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jessica Stange; Agnes Melin; [2018]
  Nyckelord :Rhetoric; Visual rhetoric; Legitimacy; Strategy; Strategic communication; Digital media; retorik; bildens retorik; legitimitet; strategi; strategisk kommunikation; digitala medier;

  Sammanfattning : Legitimacy is something all organizations aims for and much research has been done on gaining legitimacy among profit-making companies, but much less research has been done on nonprofit organizations and their legitimacy. Therefore this study will address this gap between charity organizations, which are nonprofit companies, and their legitimacy. LÄS MER

 3. 3. Konsten i landskapsarkitekturen : argument för landskapsarkitektur med ett konstnärligt innehåll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felix Melin; [2009]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; Konst; Argument; Konstfilosofi; Richard Serra; Agnes Denes; Hans Dieter Schaal;

  Sammanfattning : I det här arbetet argumenterar jag för en landskapsarkitektur med ett konstnärligt innehåll. Argumentationen bygger på frågorna; varför är det viktigt med konst, och varför bör landskapsarkitekter arbeta med konstnärliga värden? I arbetet kommer jag även att presentera konstnärliga utgångspunkter som är relevanta för en landskapsarkitekt att arbeta utifrån i skapandet av en mer meningsfull och konstnärlig landskapsarkitektur. LÄS MER