Sökning: "Agnes Söder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Agnes Söder.

 1. 1. Laserskanning och 3Dmodellering för rekonstruktion av ett medeltida kyrkorum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Frida Wiberg; Agnes Rindberg; [2019]
  Nyckelord :Middle ages; church; laser scanning; 3D reconstruction; interior; Medeltiden; kyrka; laserskanning; 3D-rekonstruktion; interiör;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver en 3D rekonstruktion av en medeltida kyrka belägen 25 km söder om Växjö. Kyrkan som är byggd under 1200-talet är speciell då den fortfarande har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende. Kyrkan har även en välbevarad takkonstruktion som speciellt uppmärksammas i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Human; Tool; Technology; Ergonomics; Människa; Hjälpmedel; Teknik; Ergonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER

 3. 3. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Tool; technique; innovation; product development; Hjälpmedel; teknik; innovation; produktutveckling;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER

 4. 4. Nytt liv på gammal kaj

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Mikulowska Madsen; [2015]
  Nyckelord :Skeppsbron; Skeppsbrokajen; Gamla Stan; Fisk; Fiskmarknad; Saluhall; Torg; Foodtruck;

  Sammanfattning : Att Skeppsbron är lika gammalt som Stockholm självt införlivar platsen med ett enormt kulturhistoriskt arv olikt många andra ställen.I takt med att Stockholm under 1600-talets stormaktstid blev en huvudstad av Europeisk betydelse, ökade handeln på Skeppsbron. LÄS MER