Sökning: "Agnes Söder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Agnes Söder.

 1. 1. Förekomst av antikroppar mot Sindbis och flavivirus hos hästar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Agnes Björnström; [2020]
  Nyckelord :Sindbisvirus; Tick-borne encephalitis virus; West Nile virus; Usutuvirus; häst; fåglar; myggor;

  Sammanfattning : Sindbisvirus (SINV) är ett positivt enkelsträngat RNA virus tillhörande genus Alfavirus inom familjen Togaviridae. SINV finns i många delar av världen och orsakar sjukdom hos människor i bland annat Sverige, Finland och Ryssland. I Sydafrika har viruset även kopplats samman med sjukdom hos hästar. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter bakom artmångfalden bland kärlväxter i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Agnes Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Vad som avgör arters heterogena fördelning över landskapet är något som länge har fascinerat och intresserat biologer. Vad som påverkar biodiversiteten är däremot komplext, med en rad olika faktorer som inverkar tillsammans. För att studera biodiversiteten krävs någon form av mått och det vanligaste är att beräkna artrikedomen. LÄS MER

 3. 3. Laserskanning och 3Dmodellering för rekonstruktion av ett medeltida kyrkorum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Frida Wiberg; Agnes Rindberg; [2019]
  Nyckelord :Middle ages; church; laser scanning; 3D reconstruction; interior; Medeltiden; kyrka; laserskanning; 3D-rekonstruktion; interiör;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver en 3D rekonstruktion av en medeltida kyrka belägen 25 km söder om Växjö. Kyrkan som är byggd under 1200-talet är speciell då den fortfarande har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende. Kyrkan har även en välbevarad takkonstruktion som speciellt uppmärksammas i detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Human; Tool; Technology; Ergonomics; Människa; Hjälpmedel; Teknik; Ergonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER

 5. 5. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Tool; technique; innovation; product development; Hjälpmedel; teknik; innovation; produktutveckling;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER