Sökning: "Agnes Sjögren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agnes Sjögren.

 1. 1. Demokrati i gymnasieskolan : En studie kring lärares syn på demokrati och hur detta uttrycks i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Agnes Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Democracy; attitudes; citizenship; social science; teachers; lessons; didactic; Demokrati; demokratisyn; medborgarskap; samhällskunskap; lärare; lektioner; didaktik;

  Sammanfattning : As a teacher today, you have a task to give your students good knowledge and give them great possibilities to reach their goals. But as a teacher, you also have a task to raise your students to be good democratic citizens. LÄS MER

 2. 2. Svenska kyrkan 1986 och 2016 : En studie kring Svenska kyrkans missale 1986 samt kyrkohandboksförslaget för 2016

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Agnes Sjögren; [2017]
  Nyckelord :The Church of Sweden; Missale; liturgy; Church-handbook; Kyrkostyrelsen; criticism; Svenska kyrkan; missale; gudstjänstordningar; kyrkohandboken; kyrkostyrelsen; kritik;

  Sammanfattning : The Church of Sweden has, under the past few years, had a special focus on their Church-handbook of 1986. There has been a widely-discussed debate among the different congregations in Sweden if, and when, their Church-handbook should be exchanged for a new Church-handbook. LÄS MER