Sökning: "Agnes Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Agnes Svensk.

 1. 1. Kvinnohandens mjukhet - kvinnliga skulptörer kring sekelskiftet 1900 i svensk konstkritik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alma Eirefelt; [2021]
  Nyckelord :Women sculptors; women artists; Swedish sculpture; discourse; art criticism; gender; Sigrid Blomberg; Agnes de Frumerie; Ruth Milles; Alice Nordin; Gerda Sprinchorn; kvinnliga skulptörer; kvinnliga konstnärer; svensk skulptur; diskurs; konstkritik; genus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study investigates the discourse in the art criticism written between 1895 and 1920 concerning women sculptors in Sweden. Primarily, it focuses on the criticism regarding Sigrid Blomberg (1863–1941), Agnes de Frumerie (1869–1937), Ruth Milles (1871–1941), Alice Nordin (1871–1948) and Gerda Sprinchorn (1871–1951). LÄS MER

 2. 2. Planering av urbana kyrkogårdar som rekreationsområden : En kvalitativ studie om kyrkogårdens platskänsla

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Tinde Strand; Agnes Lingøy; [2021]
  Nyckelord :Cemetery planning; Urban cemeteries; Sense of place; Recreation; kyrkogårdsplanering; urbana kyrkogårdar; platskänsla; rekreation;

  Sammanfattning : Idag byggs urbana, rekreativa grönområden ofta bort till följd av förtätning, samtidigt som städernas kyrkogårdar lämnas orörda. Studien syftar till att i en svensk kontext, undersöka möjligheterna att planera för att urbana kyrkogårdar även ska fungera som rekreationsområde, utan att platsens spirituella dimension går förlorad. LÄS MER

 3. 3. Mediers makt att forma individens verklighet En kritisk diskursanalys av legitimerande strategier av övervakning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Semah Agnes Il; Anton Levé; [2020]
  Nyckelord :Discourse; surveillance; news media; legitimation; legitimation strategies;

  Sammanfattning : Surveillance has increased in the media space, as a result of the changed view of risks and threats in the Western world. This can be seen as an effect of the terrorist attack on the World Trade Center on September 11th, 2001. Media's presentation of risks has led to an increased risk-awareness and concerns about crime and terror. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar, hinder och möjligheter för minskade utsläpp av växthusgaser inom svensk tillverkningsindustri : Fallstudie på ett moderbolag i en tillverkande koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Agnes Danevad; Camilla Wik; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Paris agreement; Climate policy; Climate goals; Strategic environmental work; Manufacturing industry; Klimatförändringar; Global uppvärmning; Parisavtalet; Klimatpolitik; Klimatmål; Strategiskt miljöarbete; Tillverkande industri;

  Sammanfattning : På grund av de ökade utsläppen av växthusgaser, och att forskare angett klimatförändringar som en av de mest kritiska miljöfrågor människan stött på, har frågan kring utsläpp av växthusgaser blivit ett högaktuellt ämne. År 2016 trädde Parisavtalet i kraft med syfte till att stärka de globala åtgärderna mot klimatförändringar, och hittills har 189 länder skrivit på avtalet. LÄS MER

 5. 5. Covid-19: främjare eller hämmare av digitalisering i arbetssystem : En fallstudie om digital transformation och digital motståndskraft i en svensk nischbank

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Agnes Moisander; [2020]
  Nyckelord :Digital Transformation; Digital Resilience; Digital innovation; Forced Digitization; Value Creation; Digital transformation; digital motståndskraft; digital innovation; påtvingad digitalisering; värdeskapande;

  Sammanfattning : The study was conducted in an information system according to the definition of a worksystem, in a swedish niche bank. Where the effects of the current pandemic and its consequences regarding digital transformation and digital resilience have been investigated. LÄS MER