Sökning: "Agnes Sylvan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agnes Sylvan.

 1. 1. Rättsverkan av digitala skuldebrev : Blockkedjetekniken som besittningssubstitut

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Agnes Sylvan; [2018]
  Nyckelord :blockchain; blockchain technology; digital promissory notes; legal tech; Blockkedjeteknik; blockchain; skuldebrev; digitala skuldebrev; digital besittning; besittning; Icke-fysisk besittning; löpande skuldebrev; legal tech;

  Sammanfattning : Skuldebrevslagen har bestått i nästintill oförändrat skick sedan dess införande 1936, samtidigt har de sektorer vilka i störst grad träffas av regleringen för skuldebrev kommit att ändra sin hantering av dessa. Att ta fram skuldebrev från valven där de förvaras har uppgetts vara en kostsam procedur, varför detta är något som instituten undviker med följden att skuldebrevslagens skyddsregler inte längre efterlevs. LÄS MER

 2. 2. Belöningsbaserad crowdfunding ur ett momsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Agnes Sylvan; Michaela Jansson; [2016]
  Nyckelord :crowdfunding; VAT; Gräsrotsfinansiering; moms; mervärdesskatt; belöningsbaserad crowdfunding; crowdfunding;

  Sammanfattning : Vi avser att utreda skatteverkets ställningstagande i fråga om moms vid belöningsbaserad crowdfunding. Syftet är att diskutera om , och i vilka fall, moms i samband med belöningsbaserad crowdfunding ska erläggas... LÄS MER