Sökning: "Agnes Vålvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Vålvik.

  1. 1. Utmaningar och rekommendationer vid utvecklandet av robotstyrdprocessautomation inom en verksamhetsprocess

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

    Författare :Klara Nesterud; Agnes Vålvik; [2019]
    Nyckelord :RPA; Robotic process automation; Automation; Software robot; Business process; RPA; Robotstyrd processautomation; Automatisering; Mjukvarurobot; Verksamhetsprocess;

    Sammanfattning : Företag strävar idag alltmer efter att automatisera och effektivisera sina verksamhetsprocesser. Till följd av den digitala transformationen av vårt samhälle skapas ständigt nya möjligheter och tekniska innovationer för att stödja automatiseringen av processer genom att göra saker på helt nytt sätt genom att använda sig av modern informations- och datorteknik. LÄS MER