Sökning: "Agnes Venäläinen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Agnes Venäläinen.

 1. 1. ”We are Straining Mosquitos and Swallowing Camels” - Human Rights Work in a Municipality Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Agnes Venäläinen; [2016-07-05]
  Nyckelord :gender studies; human rights; municipality; discourse analysis; depoliticization;

  Sammanfattning : In this thesis I make a discourse analysis of the Human Rights discourse, and other prevalentdiscourses in a municipality context, with a special focus on the municipality of Gothenburg. Imap where the concept Human Rights is located in my material, that consists of different official documents and meetings with two representatives from the SDF Östra Göteborg, andexamine how the Human Rights discourse functions as an orientating discourse in this context. LÄS MER

 2. 2. Spoiler alert : En analys av kvinnliga karaktärer i tv-serien Homeland ur ett nationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Agnes Venäläinen; [2014]
  Nyckelord :genusvetenskap; Homeland; nation; tv-serie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fairtrade och konsumenten : En studie av attityd och beteende gentemot Fairtrademärkt kaffe

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Venäläinen; Elina Fraenkel; [2013]
  Nyckelord :attityd-beteende-gap; Fairtrade; etisk konsumtion; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Attityd har setts som en tillförlitlig variabel i syfte att förutspå ett visst beteende. Undersökningar kring etiskt märkta livsmedel har dock funnit att en positiv attityd i många fall inte resulterar i ett positivt köpbeteende. LÄS MER