Sökning: "Agnesa Bajraktari Hoti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnesa Bajraktari Hoti.

  1. 1. Att leva med bröstcancer : Närståendes upplevelser efter att en familjemedlem fått diagnosen bröstcancer- en systematisk litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Elinor Segerberg; Agnesa Bajraktari Hoti; [2016]
    Nyckelord :Närstående; Upplevelser; Bröstcancer; Coping;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Vid diagnos är det inte bara kvinnan som drabbas utan även närstående. Detta kan skapa obalans i det vardagliga livet vilket även påverkar hela familjens välbefinnandet. LÄS MER