Sökning: "Agnesa kasapolli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnesa kasapolli.

  1. 1. Framtidens förvaltning : vikten av implementering av artificiell intelligens i den offentliga förvaltningen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Isabelle Backlund; Agnesa Kasapolli; [2019]
    Nyckelord :artificiell intelligens; effektivisering; Försäkringskassan; implementeringsteori; lagarbete; ny teknik; offentlig förvaltning; policyprocess;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur artificiell intelligens kan användas som ett effektiviseringsredskap inom offentlig förvaltning samt hur man går tillväga att implementera ny teknik i organisationen, vilka hinder man kan stöta på och hur man arbetar med implementeringsprocessen. För att kunna hänga med i resultatet av forskningen börjar vi därför med att förklara hur AI fick sin början, vad den var menad för och hur den har utvecklats. LÄS MER