Sökning: "Agneta Brantellius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agneta Brantellius.

 1. 1. Rätten att manifestera sin religion i arbetslivet. En analys av religionsfriheten och diskrimineringsförbudet i ljuset av Europarätten.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agneta Brantellius; [2021]
  Nyckelord :Religionsfrihet; religionsutövning; Europakonventionen; diskriminering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Offentligt anställdas bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om begränsningen i rätten till bisysslor, reglernas syfte och den rättsliga prövningen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agneta Brantellius; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Förtroendeskadliga bisysslor; arbetshindrande bisysslor; konkurrensbisysslor.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gällande rätt och inskränkningar beträffande rätten att inneha bisysslor genom den svenska arbetsrättslagstiftningen, kollektivavtalen samt arbetsdomstolens rättstillämpning. Här analyseras domstolens rättsliga överväganden och syftet med reglerna. LÄS MER