Sökning: "Agneta Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Agneta Eriksson.

 1. 1. Närhet och klarhet : strategier för att skapa närhet och klarhet vid översättning av tysk turistreklam

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tyska; Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Agneta Eriksson; [2015]
  Nyckelord :informationstäthet; tilltal; synliga aktörer; informativa rubriker; verbal stil; egennamn; inanimata subjekt; opersonlig stil; klarspråk; närhet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från översättningen av texter hämtade från den tyska webbplatsen Gastlandschaften, Rheinland-Pfalz. Del A omfattar avsnitten Rheinland-Pfalz – abwechslungsreich und unvergesslich och Urlaub in Rheinland-Pfalz och utgörs av säljande information om regionen Rheinland-Pfalz. LÄS MER

 2. 2. Viktrelaterade lidandesituationer - vuxna personers upplevelser av att leva med övervikt/fetma samt hantering av dessa upplevelser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Agneta Klementsson; [2009-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett växande problem bland världens befolkning som medför ökaderisker för att drabbas av olika sjukdomar och en förtida död. Övervikt och fetma har ocksåen negativ påverkar på livskvaliteten där faktorer så som upplevelser av lidande och hälsakan ha betydelse. LÄS MER

 3. 3. Utbildningens betydelse för hälsan : En studie i skillnad på ohälsa mellan akademiker och icke-akademiker

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Agneta Östlund; Anna Eriksson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main focus with this study was to investigate if there was a difference in level ofeducation and self-rated health and if it could be explained by the amount of control,demands and social support at work. Theories used in this essay are education, health,and the job strain-model (control, demands and social support at work). LÄS MER

 4. 4. Hunden i statens tjänst

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofie Ericzén; Eva Eriksson; Agneta Sandberg; Ann-Sofie Sandell; [2008]
  Nyckelord :hund; statlig tjänst;

  Sammanfattning : I statens tjänst används idag hundar inom polisen, försvaret, Tullverket och kriminalvården. Med hjälp av statliga medel utbildas även ledarhundar. Vi har valt att rikta in oss på polisens, försvarets och Tullverkets hundar. LÄS MER

 5. 5. Tokig i skönlitteratur : en studie om vilka faktorer som påverkar användandet av skönlitteratur i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Anna Bernhall; Agneta Eriksson; [2008]
  Nyckelord :Användande; Skönlitteratur; Grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att medvetandegöra och uppmärksamma betydelsen av olika faktorers påverkan när det gäller att ge skönlitteraturen en plats i skolan samt att synliggöra konsekvenserna av detta ur ett elevperspektiv. Vår frågeställning är; Vilka faktorer anser lärarna i vår undersökning påverkar arbetet med skönlitteratur i skolan? Metod: Vi valde att göra en kvantitativ undersökning genom att dela ut enkäter till verksamma lärare i grundskolan. LÄS MER