Sökning: "Agneta Fernström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agneta Fernström.

  1. 1. En gustaviansk soffas resa genom två sekel : Efterforskningar, dokumentation och restaurering av en soffa från Löfstad slott

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

    Författare :Agneta Fernström; [2006]
    Nyckelord :tapetserare; stoppning; sidendamast; gustaviansk; stolmakare; Löfstad slott;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om en gustaviansk soffa från Löfstad slott. Jag vill visa på alla de förändringar en stoppad möbel kan genomgå under 200 år. Vad som är original och vad som senare tillkommit. I alla dessa spår efter renoveringar kan man söka information. LÄS MER