Sökning: "Agneta Kristensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agneta Kristensson.

  1. 1. Utvärdering av en personcentrerad och gruppbaserad egenvårdsutbildning för personer med typ 2 diabetes -Hur påverkas välbefinnande, egenvårdsförmåga och stöd för egenvård?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linda Fridén; Agneta Kristensson; [2019-08-08]
    Nyckelord :Omvårdnad; typ 2 diabetes; personcentrering; gruppbaserad egenvårdsutbildning; välbefinnande; egenvård; stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanligt förekommande sjukdom med framtida risker för komplikationer. Hälso- och sjukvården behöver därför utveckla effektiva metoder för att minska dessa risker. LÄS MER