Sökning: "Agneta Lund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agneta Lund.

  1. 1. Den unga kvinnans paradox : tjejmagasinens kvinnoframställning, ett nödvändigt ont

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Sarah Kristiansson; Agneta Levin; Tove Norrman; [2002]
    Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en klarare bild över unga kvinnors motiv till användandet av tjejmagasin som Cosmopolitan, Hennes, Silikon och VeckoRevyn. Vi har också för avsikt att ta reda på vilka funderingar unga kvinnor har runt hur kvinnor framställs i dessa magasin. LÄS MER