Sökning: "Agneta Palm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agneta Palm.

  1. 1. Ivar Lo-Johansson 1961-1980 : utkast till en kommande bibliografi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Anders Bondeson; Airi Palm; Agneta Strandberg; [1982]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta utkast till en kommande bibliografi över Ivar Lo Johansson utgörs av en verkförteckning, bidrag i antologier, samt tidnings- och· tidskriftsartiklar under perioden 1961-1980. Förteckningens uppställning följer i stort 1961 års bibliografi sammanställd av Lars Furuland och Ragnar Oldberg... LÄS MER