Sökning: "Agneta Rydén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agneta Rydén.

  1. 1. Plattan – en lek som alla andra?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Caroline Rydén; Sandra Sundin; [2018]
    Nyckelord :barnpedagogik; deltagarposition; delägarposition; fri lek; plattor; positionering; tillträdesstrategier; åskådarposition; ägarposition;

    Sammanfattning : Digitala verktyg används allt mer i vardagen, både av barn och vuxna. Tidigare forskning kring digitala verktyg i förskolan fokuserar på synen på hur verktygen används. LÄS MER