Sökning: "Agonism"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Agonism.

 1. 1. ATT VARA VERKLIGHETENS TOLK - Estetik, politik och gestaltningen i dokumentär scenkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johnna Arlid; [2021-11-17]
  Nyckelord :Culture; documentary performing arts; Documentary theatre; Aesthetics; Politics; Authenticity; Identification; Democracy; Post-democracy; Agonism;

  Sammanfattning : The 2013 Culture Programme for Gothenburg City together with Sweden’s national cultural policy objectives shows grand expectations on art and culture to contribute to growth, social progress, and democracy. Simultaneously, arts intrinsic value is highlighted in these objectives, a value also discussed to a great extent in contemporary debate on culture. LÄS MER

 2. 2. Citizenship Beyond the Nation : Building Human Rights Inclusivity in a World of Exclusions

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Axel Martínez Shepherd; [2021]
  Nyckelord :Cosmopolitanism; Agonism; Anarchism; Citizenship; Internationalism;

  Sammanfattning : This paper explores possible solutions to the existing gap between human rights and citizenship and asks if society should replace citizenship with a more globalised or international form of “citizenship”? It further asks how society should aim to best eliminate the gap between human rights and citizenship? The paper uses an argumentative analysis to examine the theories of internationalism, global citizenship, and the democracy of demoi while considering cosmopolitan, agonistic, and anarchist viewpoints. In doing so showing the imperialist tendencies within global citizenship due to its need for universalism, and the possible alternative presented by the democracy of demoi as a pluralistic solution that accommodates agonistic views and anarchist notions of non-domination. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Viktor Ahl; Leonardo Nilsson; [2021]
  Nyckelord :deliberativt samtal; agonism; kontroversiell fråga; emotioner; medborgarfostran; samhällskunskap; skola;

  Sammanfattning : Syftet är att ta reda på hur samhällskunskapslärare kan hantera kontroversiella frågor i undervisningen. Detta genom att undersöka vilka perspektiv som förekommer inom forskningen. Uppsatsen ämnar vara en kunskapsöversikt över relevant pedagogisk forskning. LÄS MER

 4. 4. Det kontroversiella i samhällskunskapen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers erfarenheter inom kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Westermark; [2020]
  Nyckelord :Kontroversiella frågor; undervisningsstrategi; utbildningssyfte; agonism;

  Sammanfattning : In this study, I will explore upper secondary school pupils' experiences of education in controversial issues within civics and social sciences. In the study, I employ a qualitative interview method to produce a material relating to the study's central theories, which is founded in Stradling's research on controversial issues where both understandings of the concept as well as teaching strategies are collected. LÄS MER

 5. 5. Ett sätt att tänka om demokrati : Spänningsförhållandet mellan demokratisk socialisation och kritiskt tänkande i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ola Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; demokrati; läroböcker; Mouffe; diskursanalys; diskursteori; agonism;

  Sammanfattning : Undervisningen i gymnasieskolan har ett mål att förmedla kunskaper och värden som samhället vilar på, samtidigt ska eleverna utrustas med ett kritiskt tänkande för att kunna granska påståenden och förhållanden. Detta kan ses som ett dubbelt uppdrag i skolan och denna uppsats syftar till att belysa hur läroböcker i samhällskunskap, som riktar sig mot yrkesförberedande respektive studieförberedande elever, hanterar det dubbla uppdraget i framställningen av demokrati och medborgarskap. LÄS MER