Sökning: "Agriculture"

Visar resultat 1 - 5 av 2670 uppsatser innehållade ordet Agriculture.

 1. 1. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; [2023]
  Nyckelord :Food waste; production losses; primary production; triple bottom line; decision theory; garbage can model;

  Sammanfattning : Earlier research has shown a lack of studies on waste in agriculture production. Therefore, there is a need for improved screening for the cause of wastage in primary production. In addition, more research is required on how quality requirements and norms affect wastage and how waste can be prevented. LÄS MER

 2. 2. Winter Wheat Harvest Prediction Using Primarily Satellite Radar Data from Sentinel-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Oliver Persson Bogdanovski; Christoffer Svenningsson; [2023]
  Nyckelord :Precision Agriculture; Sentinel-1 SAR; Machine Learning; Winter Wheat; Harvest Prediction; RFI-filtering; Despeckling; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Aiding farmers with their tremendous task of sustainably and cost-efficiently feeding the world is of utmost importance. Information technology plays a crucial role in supporting farmers and supplying them with accurate information about their crops. LÄS MER

 3. 3. Frying The Brain: The Effect of Prenatal Heat Exposure on Fetal Brain Development

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Samuel Svensson; [2023]
  Nyckelord :health; memory; brain development; heat; climate change;

  Sammanfattning : Due to climate change, temperatures are rising and are expected to keep rising-leading to an increase in exposure to hot temperatures. This paper presents an analysis of the effects of prenatal exposure to heat on fetal brain development and cognitive abilities later-in-life. LÄS MER

 4. 4. Local NGOs combat against Child Labour : A case study in Mwanza, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Halima-Sadiya Ahmed Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :NGO; child labour; artisanal small-scale mining; agriculture; Mwanza; Tanzania;

  Sammanfattning : Children engage in paid and unpaid work that is damaging to them daily all around the world. They are categorized as child laborers, however when they are either too young to work or are engaged in dangerous activities that may jeopardize their physical, mental, social or educational development (Unicef 2021). LÄS MER

 5. 5. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kristina Wigfeldt; [2023]
  Nyckelord :mål-pH; kalkning; jordarter; grödor;

  Sammanfattning : En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. LÄS MER