Sökning: "Agusto Elizabeth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Agusto Elizabeth.

 1. 1. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marie Kouassi; Agusto Elizabeth; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Språkutveckling;

  Sammanfattning : En utmaning som förskolorna runt om i Sverige möter idag är en ökad andel flerspråkiga barn i barngrupperna. Den flerspråkiga barngruppen ställer krav på både organisationen och den dagliga verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marie Kouassi; Agusto Elizabeth; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; Preschool teacher; Language development; Flerspråkighet; Förskollärare; Språkutveckling;

  Sammanfattning : En utmaning som förskolorna runt om i Sverige möter idag är en ökad andel flerspråkiga barn i barngrupperna. Den flerspråkiga barngruppen ställer krav på både organisationen och den dagliga verksamheten. LÄS MER