Sökning: "Ahmad Ali"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Ahmad Ali.

 1. 1. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER

 2. 2. Animation through Body Language : A study using the fictional character Mokhtar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Ahmad Ali; Svensson Marcus; [2016]
  Nyckelord :Animation; Body language; computer games; emotion; 3D animation;

  Sammanfattning : Learning to read body language is something we do throughout our whole life. It is a complex non-verbal language that can express more than words. In this study we investigate the possibility to use only body language to portray emotions to the viewer. LÄS MER

 3. 3. Design och utveckling av en pyramidiskmusikspelare för en svensk popartist

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Ali Safa Ahmad; Patrik Binkowski; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bedömning av isoleringsgrad på äldre fjärrvärmeledningar : Med hjälp av teoretiska och verkliga värmeförluster

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Ahmad Ali Khalifeh; Barak Ofir; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Accessibility Through Mobile Phones

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Shoaib Ahmad Faroqui; Liaqat Ali; [2012]
  Nyckelord :Evaluation of Accessibility Through Mobile Phones;

  Sammanfattning : This research thesis presents a study of mobile-enhanced accessibility evaluation. In the first phase we have identified the evaluation methods that enable evaluation of mobile-enhanced accessibility. LÄS MER