Sökning: "Ahmad Gazzawi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmad Gazzawi.

  1. 1. PERSONLIG INTEGRITET OCH SÄKERHET EN STUDIE OM MÖJLIGHETER OCH INSTÄLLNINGAR TILL IOT

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Ahmad Gazzawi; Mehak Khurana; [2018]
    Nyckelord :IoT; säkerhet; informationshantering; personlig integritet; brottsbekämpning.;

    Sammanfattning : Internet of Things har sedan 1990-talet varit ett hett ämne, men på senare tid har begreppet blivit allt viktigare medan teknologin utvecklas mer än någonsin. IoT används i dagsläget bland annat inom sjukvården, för att skapa smarta städer och i effektiviseringen av processer och verksamheter. LÄS MER