Sökning: "Ahmad Sabih Jaber"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ahmad Sabih Jaber.

 1. 1. Utvärdering av luftburna partiklar i en träslöjdsal - Fältstudie på Tunaskolan i Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Alan Esad; Ahmad Sabih Jaber; [2014]
  Nyckelord :luftburna partiklar; träslöjdsal; skolor; luftkvalité inomhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inomhusmiljön är en viktig del av vårt liv, med tanke på att vi spenderar ungefär 90 % av vår tid inomhus dagligen. Olika typer av föroreningar förekommer i inomhusmiljön, som kan bidra till hälsoeffekter och upplevd luftkvalité. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassat urbant byggande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Mohammad Sadi; Ahmad Sabih Jaber; [2012]
  Nyckelord :nyckelord: stadsplanering; tunis; klimatanpassad urban design; energianvändning; bouficha-salloum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, Tunisian cities are growing uncontrollably, new neighborhoods are being built and renovated without the slight consideration to energy usage. Housing shortage and the economic situation are some factors that impose an uncontrolled urban development. LÄS MER