Sökning: "Ahmed Abdirizak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Abdirizak.

  1. 1. Stigmatiserade och priviligierade platser. : En komparativ studie av (o)trygghet och fysisk planering i Tensta och Djursholm

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Ahmed Abdirizak; Alemdina Talic; [2020]
    Nyckelord :Stigmatisering; segregation; trygghet; otrygghet; platskänsla; socioekonomi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER