Sökning: "Ahmed Araby Salem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Araby Salem.

  1. 1. Car-Pi – Analys och guidning för bra bilkörning

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Ali Hasan; Ahmed Araby Salem; [2013]
    Nyckelord :Android; car; eco-driving; Java; JSON; mobile application; Mysql; OBD-II; Python; raspberry Pi; real-time; socket; Android; bil; ekokörning; Java; JSON; mobilapplikation; Mysql; OBD-II; Python; realtid; raspberry Pi; socket;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att skapa ett serverprogram i en enkortsdator som arbetar i realtid för att kunna hjälpa människor att köra mer ekonomiskt och miljövänligt i deras vardag.Detta var ett av målen ställda av produktbeställaren Ziggy Creative Colony. LÄS MER