Sökning: "Ahmed Can"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden Ahmed Can.

 1. 1. Upplagt för feminism: En etnografisk studie av stickningens kvinnogemenskap och feministiska strävanden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Thomasson; [2018-10-05]
  Nyckelord :stickning; femininitet; feminism; hantverk; slöjd; queer phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis examines the relation between knitting, femininity and feminism within the knitting movement organized through social media.The main material used in this study is interview transcriptions. In total, twelve interviews with female knitters have been conducted. LÄS MER

 2. 2. Exkludering för ordningens skull - Emotionernas gränsland i Kviberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karin Swahn; [2018-04-12]
  Nyckelord :Emotions; exclusion; borders; security; order; Kviberg;

  Sammanfattning : Mary Douglas classical work Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo from 1966 has shown us that our understanding of the world has to do with the ordering of matter into places. But what happens when these places are interpreted as leaking? This study investigates how residents in a student neighbourhood can experience a creeping sense of insecurity while still feeling secure themselves. LÄS MER

 3. 3. Förstärkning av betongbroar med Kolfiberkomposit

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nada Ahmed; Aziza Tashta; [2018]
  Nyckelord :Kolfiber; Förstärkning; kolfiberkomposit; Epoxi;

  Sammanfattning : Broar i Sverige är i behov av förbättringar, på grund av ökad trafik, ändrad funktion eller på grund nedbrytning. Det kan även ha uppstått fel under konstruktionen av bron som leder till att man senare behöver förstärka bron. LÄS MER

 4. 4. Jaha du heter Ahmed! Tack för din jobbansökan men... : En studie om vad som krävs för att personer av utländsk härkomst ska få samma chans att kallas till anställningsintervju som svenskar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Cornelia Hörberg; [2018]
  Nyckelord :Active measures; Ethnic discrimination; Recruitment; Power structures; Structural discrimination; Unidentified job application;

  Sammanfattning : In recent years, Sweden has received a huge amount of immigrants and the number of people who have been granted residence permits has been record high. At the same time, the statistics show high unemployment among immigrants and many of them experience ethnic discrimination by not being called to employment interviews. LÄS MER

 5. 5. Det är inte målet, det är vägen: en kritisk diskursanalys om Sveriges integration av asylsökande och nyanlända

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Helin Malekshahi; [2018]
  Nyckelord :Governmentality; Integration; Migration; Non-governmental organizations; Swedish authorities; Governmentalitet; Icke-statliga organisationer; Svenska myndigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis consists of a critical discourse analysis regarding the integration of asylum seekers and individuals with a residence permit in Sweden. Its analysis is divided into two parts; the first part focuses on how four Swedish authorities work together to integrate these individuals in Sweden. LÄS MER