Sökning: "Ahmed El daba"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ahmed El daba.

 1. 1. Interkultur & Kulturarv : En spänningsfylld relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christoffer Nilsson; Ahmed El Daba; [2011]
  Nyckelord :interkultur; kulturarv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1970-talet började man omarbeta invandrarpolitiken i Sverige inom riksdagen i och med den ökade arbetskraftsinvandringen. Det var först under denna period som man lämnade mångkulturdebatten, åtminstone inom skolpolitiken och begreppet interkultur introducerades. LÄS MER

 2. 2. Jihad : (Ett) koncept?

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Christoffer Nilsson; Ahmed El daba; [2011]
  Nyckelord :Jihad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER