Sökning: "Ahmed Karic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Karic.

  1. 1. BATTERY SENSORY DATA COMPRESSION FOR ULTRANARROW BANDWIDTH IOT PROTOCOLS

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Loncar Loncar; Ahmed Karic; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Internet of Things (IoT) communication technology is an essential parameter in modern embedded systems. Demand for data throughput drastically increases, as well as the request for transmission over considerable distance. LÄS MER