Sökning: "Ahmed Sabra"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ahmed Sabra.

  1. 1. Gröna tak i nordiskt klimat : Riskanalys av komponenter och system

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

    Författare :Westlén Westlén; Ahmed Sabra; [2020]
    Nyckelord :gröna tak; riskanalys; dränering; takavvattning; fuktspärr; bevattning; takkonstruktion;

    Sammanfattning : Dagens urbanisering är ett växande problem och genom att göra våra städer grönare motverkas problem som uppstår i och med den. Gröna tak blir allt vanligare för det ändamålet och har visat sig ge socio-psykologiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. LÄS MER