Sökning: "Aida Avdic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aida Avdic.

  1. 1. Terapeuters arbete med krigsrelaterat posttraumatiskt stressyndrom

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Aida Avdic; [2007]
    Nyckelord :post-traumatic stress disorder; war; treatment; therapists; refugees;

    Sammanfattning : Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kännetecknas av tre huvudsymptom: undvikande, förnekande och hyperspändhet. Även koncentrationssvårigheter, ångest, depression, flashbacks och mardrömmar är vanligt förekommande hos individer med PTSD. Flyktingar i Sverige som har varit med om krig kan uppvisa dessa symptom. LÄS MER