Sökning: "Aida Goitom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aida Goitom.

  1. 1. #BlackLivesMatter : - Kändisars bidrag till spridning av rörelsens budskap genom medverkan på bilder

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Aline Gorabi; Goitom Aida; [2017]
    Nyckelord :BlackLivesMatter; Entertainment-Education EE ; Semiotisk analys; Encoding; Decoding;

    Sammanfattning : Research question: 1. How have famous people in images contributed to the spread of #BlackLivesMatter’s message? 2. How can the content in the image be tied to the BlackLivesMatter movement. LÄS MER