Sökning: "Aida Muhic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aida Muhic.

  1. 1. Lika barn leka bäst? : Affärskulturella upplevelser från Bosnien & Hercegovina

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Johanna Axen; Julia Dahlin; Aida Muhic; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats har i syfte att undersöka och framföra svenska affärsmäns upplevelser av den bosniska affärskulturen. Det vi ville ta reda på var hur svenskar upplevde affärskulturen i landet men även undersöka hur svenskar som är födda i Bosnien och Hercegovina (B&H) upplevde affärskulturen. LÄS MER