Sökning: "Aida Noroozbeygi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aida Noroozbeygi.

  1. 1. En granskning av SIDA:s Fristående Garantigivning - möjliga modifieringar inför prövoperiodens slut

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Aida Noroozbeygi; Helene Wetterholm; [2007-08-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att genom rent gåvobistånd skapa en fördelaktig, långsiktig effekt förblir en öppen fråga och det är en grov förenkling att samla nationer, kulturer och religioner och anta att alla människor som är i behov av hjälp har identiska anspråk, vilka kan besvaras endast med hjälp av biståndet. Biståndsorganisationer spenderar mycket resurser på att finna en enskild optimal lösning där biståndet ska lansera starten till en självförsörjande tillväxt. LÄS MER