Sökning: "Aida Osareh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aida Osareh.

  1. 1. Anhörigas upplevelser vid beslut om vävnads- eller organdonation av en avliden familjemedlem

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Felicia Andersson; Aida Osareh; [2019]
    Nyckelord :Anhöriga; Kvalitativ; Upplevelser; Vävnadsdonation; Organdonation;

    Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 fanns det ett behov av 817 organ i Sverige. Av den svenskabefolkningen är endast 16 procent registrerade i organdonationsregistret. Sverigeanvänder sig av förmodat samtycke. LÄS MER