Sökning: "Aima Samuelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aima Samuelsson.

  1. 1. Nyckeltal för småföretag : skapandet och användandet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Aima Samuelsson; Jeanette Svensson; Tobias Thulin; [2019]
    Nyckelord :Key Performance Indicators KPI ; small businesses; SME; goal; strategy; Nyckeltal; KPI; småföretag; SME; mål; strategi;

    Sammanfattning : Idag redovisar många företag nyckeltal i deras årsredovisning för att tillgodose årsredovisningslagens krav på rättvisande bild. I Sverige tillhör 97 procent av dessa företag småföretag, som inte är undantaget för kravet när de är aktiebolag. LÄS MER