Sökning: "Aima Samuelsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aima Samuelsson.

 1. 1. Effekten av den operationella leasingen på marknadsvärde efter det obligatoriska införandet av IFRS 16 En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag inom sju leasingintensiva industrier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aima Samuelsson; Hanna Kadríc; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingskulder; operationell leasing; marknadsvärde; IFRS 16; leasing debts; operational leasing; market value;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects that IFRS 16 had on the particular industries in a Swedish context. The investigation focuses on whether the existence of the operating leases can affect the market value after completing the requirements on the mandatory implementation of IFRS 16. LÄS MER

 2. 2. Nyckeltal för småföretag : skapandet och användandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Aima Samuelsson; Jeanette Svensson; Tobias Thulin; [2019]
  Nyckelord :Key Performance Indicators KPI ; small businesses; SME; goal; strategy; Nyckeltal; KPI; småföretag; SME; mål; strategi;

  Sammanfattning : Idag redovisar många företag nyckeltal i deras årsredovisning för att tillgodose årsredovisningslagens krav på rättvisande bild. I Sverige tillhör 97 procent av dessa företag småföretag, som inte är undantaget för kravet när de är aktiebolag. LÄS MER