Sökning: "Aina Andersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Aina Andersson.

 1. 1. Upplevelser av att leva med bipolär sjukdom : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Andersson; Aina Aronsson; [2017]
  Nyckelord :bipolar disorder; nursing care; experiences; lifeworld; meaning analysis; bipolär sjukdom; omvårdnad; upplevelser; livsvärld; innebördsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som medför lidande för individen. Sjukdomen kännetecknas av återkommande maniska och depressiva perioder. Den påverkar individens livsvärld och hens upplevelse av sin hälsa. Sjuksköterskan har en betydande roll i att stödja dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. Svagt arbetsminne - orsaken till matematiksvårigheter?

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Aina Andersson; Ing-Marie Persson; [2013]
  Nyckelord :matematik; arbetsminne; matematiksvårigheter; arbetsminnestest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se om det finns ett samband mellan matematiksvårigheter och elevens arbetsminne. Utifrån ett befintligt resultat från screeningtest valdes 19 elever ut med matematiksvårigheter, och ytterligare 20 som kontrollgrupp. Därefter genomfördes arbetsminnestester samt test av antalsuppfattning. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av lungcancervården: Patient och närståendes perspektiv : En empirisk studie med kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Katrin Andersson; Aina Bettembourg Grundström; [2012]
  Nyckelord :erfarenheter; förbättringsidéer; idébok; lungcancervård; patient- och närståendeperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att utifrån patienters och närståendes nerskrivna berättelser ta del av deras upplevelser och erfarenheter av lungcancervården samt att utifrån dessa berättelser identifiera förbättringsidéer.Metod: Studien hade en empirisk design med kvalitativ ansats. Datainsamlingen skedde via idéböcker. LÄS MER

 4. 4. Elevers lust för matematik – en undersökning inom waldorfpedagogiken och den mer traditionella pedagogiken

  C-uppsats,

  Författare :Aina Bengtsson; Angelica Andersson; [2011]
  Nyckelord :Matematik; lärandemål; kompetensmål; waldorfpedago;

  Sammanfattning : Många internationella undersökningar visar att svenska elevers matematikkunskaper blir allt sämre. Vi blevnyfikna på orsaken till detta. Vårt syfte med undersökningen var att titta på vilka mål medmatematikundervisningen pedagoger från två olika pedagogiker uttrycker, och hur dessa återspeglas i derasundervisning. LÄS MER