Sökning: "Aina Wallström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aina Wallström.

 1. 1. Prosten och sockenstämman. Kontroll, konflikt och konsekvens i en mellansvensk landsbygd 1776 -1794

  Master-uppsats,

  Författare :Aina Wallström; [2021-11-24]
  Nyckelord :Provost; Vicar; Self-governing parish; Rural area; Blickles theory of Communalism;

  Sammanfattning : The objective of this study has been to investigate the interaction in the Sköllersta parish self-govern board in the middle of Sweden during the Provost Fredric Åhrbergs years of service 1776-1794. The investigation emanates from the perspective of the vicar in his own written board protocols. LÄS MER

 2. 2. Att orka bära sitt öde : Hälsofrämjande copingstrategier hos personer som genomgått käkbensrekonstruktionefter komplikation till cancerbehandling

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Aina Wallström; [2012]
  Nyckelord :Osteoradionecrosis; Mandibular Reconstruction; Health Promotion; Coping Strategies; Empowerment; Grounded Theory; osteoradionekros; käkbensrekonstruktion; hälsofrämjande arbete; copingstrategier; empowerment; grounded theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Osteoradionekros är en komplikation till strålbehandling mot huvud-hals-cancer. Personer som drabbasbehandlasiblandmed käkbensrekonstruktion.Mycket lite är känt om hur dessa personer hanterar sin situation. LÄS MER