Sökning: "Air Quality"

Visar resultat 1 - 5 av 579 uppsatser innehållade orden Air Quality.

 1. 1. Urbanization and economic freedom - are they threats to air quality? : Evidence from a panel study of low and lower-middle-income countries

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Albin Lundmark; Emma Roxström; [2021]
  Nyckelord :PM2.5; urbanization; economic freedom; fixed effects; system GMM; panel data;

  Sammanfattning : Air pollution (in terms of PM2.5) is severe in developing countries, and the rapid population growth accompanied by urbanization may limit their potential economic development. This paper aims to investigate if urbanization and economic freedom cause higher levels of PM2.5 in developing countries. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av ventilationssystem på gymnasieskola : Analys av prestanda och energianvändning hos ventilationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kristian Westman; [2021]
  Nyckelord :Ventilation; Gymnasieskola; Luftkvalité; Ventilationskartläggning; Arbetsmiljö; Kontor; Luftflöden;

  Sammanfattning : Having the right surroundings and physical conditions in a workplace is crucial for ones ability to accomplish a job efficiently and staying physically and mentally healthy at the same time. A often overlooked part of public workplaces is the air quality and overall function of the ventilationsystem, which can make a substantial difference for the well-being of staff. LÄS MER

 3. 3. Ventilationssystem i utgrävning av oljelager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Markström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker olika ventilationssystem som förekommer i utgrävningsfasen av underjordiska oljelager med målet att ta reda på om det finns ett tillvägagångssätt som anses vara det bästa med avseende på funktion och ekonomi. Information om dessa ventilationslösningar har samlats genom sökning i olika databaser. LÄS MER

 4. 4. Lokala fördelar av minskade klimatutsläpp?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennifer Carlestam; [2020]
  Nyckelord :sidonyttor; synergier; positiva sidoeffekter; co-benefits; lokalt klimatarbete; klimatåtgärder; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A growing research field shows that climate mitigation measures can entail numerous co-benefits for other policy areas, including improved air quality, enhanced energy security and reduced maintenance costs. One possible strategy for enhancing climate action can be to emphasize these co-benefits. LÄS MER

 5. 5. Ett förbättringsarbete av elevhanteringsprocessen på LFV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Douglas Skoog; [2020]
  Nyckelord :employer branding; generation y; improvement; onboarding; student management; elevhantering; employer branding; förbättring; generation y; onboarding;

  Sammanfattning : Att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens är någonting alla företag behöver uppmärksamma och kontinuerligt arbeta med för att uppnå. Genom att företag uppvisar att de är attraktiva arbetsgivare via ett gott rykte och en gripande introduktion för nyanställda kan de locka och bibehålla kvalificerade medarbetare. LÄS MER