Sökning: "Air traffic control"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Air traffic control.

 1. 1. Sovereignty in Cyberspace A study on Customary International Law on the Principle of Sovereignty

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sam Safi; [2020-05-17]
  Nyckelord :Customary International La; Cyberspace; Sovereignty;

  Sammanfattning : The global expansion of the internet has enabled the emergence of a relatively new theatre of inter-state conflicts; the domain of cyberspace. The emergence of cyberspace poses great challenges to the territorial understanding of the world order and raises important questions about fundamental concepts of international law. LÄS MER

 2. 2. A simulation-based approach to test the performance of large-scale real time software systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Muhammad Waqas; [2020]
  Nyckelord :Simulation; Machine Learning; Dynamic Modeling; Performance testing of real time systems; Capacity Planning; Simulering; maskininlärning; dynamisk modellering; prestandatestning av realtidssystem; kapacitetsplanering;

  Sammanfattning : Background: A real-time system operates with time constraints, and its correctness depends upon the time on which results are generated. Different industries use different types of real-time systems such as telecommunication, air traffic control systems, generation of power, and spacecraft system. LÄS MER

 3. 3. The ADS-B protocol and its'weaknesses : Exploring potential attack vectors

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Sjödin; Marcus Gruneau; [2020]
  Nyckelord :ADS-B; Air Safety; Hacking; OSSTMM3; Pentesting; ; ADS-B; Flygsäkerhet; Hacking; OSSTMM3; Pentesting; ;

  Sammanfattning : ADS-B är ett protokoll som används över hela världen för att piloter och flygledning ska få en bättre bild över trafiksituationen i luften.Tidigare studier har uppmärksammat att säkerheten kring protokollet är bristfällig eftersom det saknas kryptering. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Arrival Sequencing at Arlanda Airport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Lucie Smetanová; [2020]
  Nyckelord :Key performance indicators; arrival sequencing; aircraft spacing; sequence pressure;

  Sammanfattning : This work presents an analysis of arrival sequencing at Stockholm Arlanda airport. Thesequencing of arrivals is very important part of air traffic control management and assuressafe space and time distancing of arriving aircraft. In this work we use historical flight datafrom Opensky Network database. LÄS MER

 5. 5. Simulating ADS-B attacks in air traffic management : By the help of an ATM simulator

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Lindahl; Anton Blåberg; [2020]
  Nyckelord :ADS-B; ATM; Aviation; Cyberattack; openScope; Simulation; ADS-B; Cyberattack; Flyg; Flygledning; openScope; Simulering;

  Sammanfattning : In Air Traffic Management (ATM) training, simulations of real air traffic control (ATC) scenarios are a key part of practical teaching. On the internet one may find multiple different ATM simulators available to the public with open source code. LÄS MER