Sökning: "Airbnb"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Airbnb.

 1. 1. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

  Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER

 2. 2. French Riviera short term accommodation: analysis and comparison of price determinants using Airbnb and Booking.com data

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Augustine Le Du; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay looks at the price determinants of short-term accommodations in the French Riviera. The paper approach is to compare the private accommodations market using Airbnb and hotel market using booking.com, to see if those two accommodations types have similar price determinants. LÄS MER

 3. 3. Impacts of peer-to-peer rental accommodation in Stockholm, Barcelona and Rio de Janeiro : An exploratory analysis of Airbnb’s data

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Irene Suárez Pacios; [2020]
  Nyckelord :Airbnb; peer-to-peer economy; shared economy; exploratory analysis; text mining; Airbnb; peer-to-peer-ekonomi; delad ekonomi; undersökande analys; textutvinning;

  Sammanfattning : As a part of the growing movement called the “peer-to-peer” economy, Airbnb has changed the short-stay rental market and has become one of the world’s largest booking websites for finding an accommodation to stay. The platform has also affected the economy of tourism around the world, so, given the importance of the subject, in this thesis study, the impacts that the Airbnb rental accommodation model has on clients of Stockholm, Barcelona and Rio de Janeiro is studied. LÄS MER

 4. 4. What Factors Can Influence Consumers’ Intentions to Use Shared Bikes ?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yuyang Lu; Shaza Sallam; [2020]
  Nyckelord :Sharing Economy; Shared Bikes; Intentions to Use; Decomposed Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : The rapid development of sharing economy in the past decade has spawned a number of excellent products such as Airbnb and Uber. As one of the representative products of the sharing economy, the emergence and development of shared bikes are of great significance to the country, the government and citizens. LÄS MER

 5. 5. Airbnb - From authentic hero to mainstream zero

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Antonia Ursula Langhof; Liz Kira Timm; Vivien Deuringer; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER